Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Informacje podstawowe

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników korzystających ze strony https://localhost (dalej jako "Strona").
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest
  XILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  ul. Czerwony Dwór 8B, 80-383 Gdańsk,
  KRS: 0000723271, NIP: 5842769198, REGON: 369696211,
  dalej jako "Administrator" lub "My".
 3. Możesz się z nami skontaktować drogą telefoniczną pod numerem: (58) 355 03 03, mailową na adres e-mail: info@dlaspokoju.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej "Użytkownikiem".
 5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako "RODO".
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@xilium.pl lub na adres siedziby Administratora.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Formularz kontatkowy
  • Jeżeli napiszesz do nas przez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz przy wykorzystaniu danych kontaktowych, które podasz w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W przypadku gdy zwrócisz się do Nas z prośbą o przedstawienie oferty, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeżeli będziesz stroną umowy) albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przedstawieniu zamówionej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli reprezentujesz podmiot prawny.
 2. Formularz "Rejestracji"
  • Rejestrując konto jesteś zobowiązany podać dane w zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, zaś w przypadku nieposiadania numeru PESEL - datę urodzenia, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te będziemy przetwarzać w celu zarejestrowania konta naszej Stronie, a tym samym umożliwienie skorzystania Ci z naszych Produktów.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.
  • [Zgody marketingowe] Jeżeli podczas rejestracji konta dobrowolnie zaznaczysz nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny, marketing telefoniczny przy wykorzystaniu SMS-ów), Twoje dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:
   1. wysyłania w przyszłości przez Xilium Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty drogą elektroniczną na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail;
   2. kontaktowania się z Tobą w przyszłości drogą telefoniczną w celu przedstawiania Ci treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty na podany przez Ciebie w formularzu numer telefonu.
   3. kontaktowania się z Tobą w przyszłości drogą telefoniczną w celu przedstawiania Ci treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty na podany przez Ciebie w formularzu numer telefonu za pośrednictwem wiadomości SMS.
  • Zwracamy uwagę, że kontakt z naszej strony w celach marketingowych z pewnością nie będzie natarczywy i będzie następował np. kiedy będziemy mieli do zaprezentowania Ci jakiś nowy Produkt.
  • Pamiętaj że zgody marketingowe możesz odwołać w każdym momencie.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.2.3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich usług, Produktów i swojej działalności.

Prawa użytkowników

 1. Na zasadach opisanych w RODO, przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych, przekazanych za pomocą naszej Strony:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);
  • prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • prawo wycofania zgody na marketing mailowy lub telefoniczny - jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych ihandlowych na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail lub numer telefonu, masz prawo odwołać taka zgodę w każdym momencie.
  • Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Jak realizować swoje prawa?
  • W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: info@dlaspokoju.pl lub na adres mailowy iod@xilium.pl.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi (czasami wiadomości e-mail nie dochodzą albo trafiają do spamu), prosimy o wykonanie połączenia na numer telefonu: (58) 355 03 03.

Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania naszej Spółki oraz Strony, konieczne jest korzystanie przez Nas z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu serwerów oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

Okres przechowywania

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 2. Dane przetwarzane w celach kontaktów marketingowych będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w tym celu lub do momentu wycofania zgód na kontakt w celach marketingowych.
 3. Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.
 2. W zamieszczonych na Stronie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne.

Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza eog

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Polityka prywatności z dnia 15.08.2023 r.

Polityka plików cookies

Informacje podstawowe

 1. Niniejsza polityka plików cookies opisuje zasady wykorzystywania plików cookies przez stronę https:localhost (dalej jako "Strona").
 2. Administratorem Strony jest:
  XILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  ul. Czerwony Dwór 8B, 80-383 Gdańsk,
  KRS: 0000723271, NIP: 5842769198, REGON: 369696211,
  dalej jako "Administrator" lub "My".
 3. Możesz się z nami skontaktować drogą mailową pisząc na adres e-mail: info@dlaspokoju.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 4. Każdy, kto korzysta ze Strony jest jej "Użytkownikiem".

Czym są pliki cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę).
 2. Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy i do czego?

Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • Funkcjonalne/Niezbędne - te pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich, nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby i są zawsze aktywne.
 • Wydajnościowe - pliki cookie służące do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia Użytkownika dla odwiedzających.
 • Marketingowe - pliki cookie służące do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Jak zarządzać plikami cookies?

 1. Po wejściu pierwszy raz na Stronę Użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu przez Stronę plików cookies. W okienku z informacją o stosowaniu plików cookies Użytkownik ma możliwość:
  • wyrażenia zgody na zapisywanie wszystkich plików cookies,
  • dostosowania swoich preferencji dotyczących plików cookies.
 2. Po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk „Zmień ustawienia” pojawia się rozbudowana informacja dotycząca rodzajów stosowanych plików cookies.
 3. Użytkownik może również sam skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie przechowywała plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Wszystkie pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej (wyczyszczenie plików cookies), programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. Google Ads

  Administrator korzysta z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych.

  Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie plików cookies reklamowych, po wejściu na Stronę na urządzeniu Użytkownika zostanie zapisany plik remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Użytkownika stron umożliwi wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika.

  Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane wyłącznie po stronie Google, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google.

  Administrator, korzystając z Google Ads, definiuje wyłącznie grupy odbiorców, do których mają docierać jego reklamy. To Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Administratora.

  Istnieje możliwość zablokowania plików cookies Google Ads przy wykorzystaniu mechanizmu Ustawień zaimplementowanego na Stronie albo za pomocą ustawień reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/"

  Informacje o tym jak Google przetwarza dane Użytkowników opisane są w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/ads

  Zachęcamy do przeczytania!

 2. Google Analytics

  Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane przetwarzane są w celu tworzeniu statystyk, analizy sposobu odwiedzania Strony oraz w celu optymalizacji Strony.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

  Administrator korzystając z Google Analytics nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla Administratora charakteru danych osobowych.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami pod linkami: https://policies.google.com/technologies/cookiesoraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 3. Piksel firmy Meta

  Piksel firmy Meta to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na Stronie. Piksel firmy Meta gromadzi w sposób automatyczny informacje o Twoim korzystaniu z naszej Strony i na podstawie informacji zebranych o Użytkownikach pozwala wyświetlać im odpowiednie reklamy.

  Informacje zebrane za pomocą Piksela firmy Meta nie pozwalają nam na identyfikację Użytkowników.

  Informacje o plikach cookies pochodzących z firmy Meta oraz informacje o sposobie wyświetlania reklam i możliwości ich zablokowania na Facebooku dostępne są pod następującymi linkami:

 4. Hotjar

  Administrator korzysta z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta. Dzięki temu narzędziu możemy analizować zachowanie Użytkowników odwiedzających Stronę.

  Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć zachowania naszych Użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, w jakie linki klikają itp.), a to umożliwia nam tworzenie i utrzymywanie naszej usługi w oparciu o opinie Użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych Użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej.

  Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu Użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „o Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar dostępnej na stronie: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003204947

 5. NewRelic

  Administrator korzysta z narzędzia NewRelic zapewnianego przez San Francisco HQ. 188 Spear St., Suite 1000. San Francisco, CA 94105, USA. Dane przetwarzanesą w celu tworzeniu statystyk, analizy sposobu odwiedzania Strony oraz w celu optymalizacji Strony.

  NewRelic w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów NewRelic, które mogą znajdować się na całym świecie i tam przechowywane.

  Administrator korzystając z NewRelic nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach NewRelic nie mają dla Administratora charakteru danych osobowych.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez NewRelic danych z witryn i aplikacji, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami na stronie: https://docs.newrelic.com/docs/security/overview/

 6. Logi serwera

  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.